Strona 1 z 1

Tworzenie lotnisk dla fotoscenerii

: 17 czerwca 2019, 12:00
autor: jaromaz
Poniżej dzielę się moim sposobem na szybkie dodanie prostego lotniska do fotoscenerii w oparciu o podkład map Bing wyświetlany na żywo w edytorze scenerii.

WED nie ma możliwości wyświetlania podkładu ortho pobieranego na żywo np. z Google Maps, czy z Binga i nie importuje też poprawnie ortho wysokiej rozdzielczości. Wyświetlanie podkładu Binga posiada program OverlayEditor - w nim jednak nie można utworzyć płyty i pasów lotniska (apt.dat). Możemy jednak połączyć możliwości obu programów.

Otwieramy OverlayEditor, klikamy na niebieską ikonkę domku i w Mapping service wybieramy Microsoft Bing, dodatkowo suwak Opacity przesuwamy na wartość 100. Żadna zmiana nie będzie widoczna dopóki nie naciśniemy ikonki lokalizacji (kuli ziemskiej z pinezką) i nie wprowadzimy współrzędnych dodawanego przez nas lotniska. Naciskając klawisz Page Up ustawimy się dokładnie nad mapą i możemy rozpocząć tworzenie lotniska widząc je w podkładzie Binga - klawisze strzałek przesuwają obraz, kółko myszy zbliża i oddala widok.

Z prawego menu wybieramy lib/airport i z listy wyświetlonych obiektów lines/10_single_taxi_wide - jest to jeden z elementów wspólnych dla obu edytorów. Oznaczamy nim początek i koniec pasa oraz kształt płyty postojowej (ikonka plus dodaje nowe miejsca zagięć do tworzonej linii). Dodajemy kilka budynków zbliżonych do budynków znajdujących się na realnym lotnisku. Z prawego menu wybieramy Exclusions -> Exclude forests i oznaczamy obszar, na których nie powinno być zalesienia. Zapisujemy tak stworzoną scenerię.

Otwieramy edytor WED i wybieramy File -> Import dsf wskazując naszą scenerię i plik dsf w podkatalogu Earth nav data. Ustawiamy widok mniej więcej nad tą scenerią i zbliżamy to miejsce. W pewnym momencie sceneria zostanie doczytana i będzie widoczna nadal z dużej wysokości. Zbliżamy obraz widząc już gdzie jest fizycznie umieszczona. Z menu Airport -> Create airport tworzymy nowe lotnisko wypełniając odpowiednie pola, ikonką Runway dodajemy pas dbając by jego szerokość była zbliżona do szerokości ustawionej liniami (lub zgodna z dokumentacją lotniska), ikonką Taxiway ustawiamy drogi kołowania i płytę lotniska również zgodnie z liniami z OverlayEditora. Możemy już usunąć te linie pomocnicze. Ikonką Ramp start ustawiamy jeszcze tylko miejsce postojowe i zapisujemy scenerię w katalogu głównym naszej scenerii. Jest to jednak zapis przydatny tylko edytorowi WED - żeby sceneria była widoczna w symulatorze należy ją wyeksportować do pliku apt.dat wybierając File -> Export apt.dat, wskazując podkatalog Earth nav data naszej scenerii i wpisując nazwę pliku jako apt.dat.

Gotowe - po nabraniu wprawy tworzenie prostych lądowisk nieewidencjonowanych zajmuje dwie minuty ;)