EuroScope to darmowe narzędzie pozwalające na obserwowanie i kontrolowanie ruchu lotniczego w sieci VATSIM, używane m.in. przez kontrolerów PL-VACC. W tym artykule przedstawię instrukcję instalacji i konfiguracji programu, tak, by móc sprawnie “podglądać” ruch nad Polską na pozycji Observer(OBS). Proces opisany w tym artykule dotyczy użytkowników systemu Windows i przedstawia podstawy obsługi tego oprogramowania.

Pobranie i instalacja

Pierwszym krokiem będzie pobranie EuroScope ze strony twórcy (oprogramowanie jest w pełni darmowe), uruchomienie instalatora i zainstalowanie programu (zajmie około 110-125MB na naszym dysku). Pamiętajmy, że niezależnie od wybranej w instalatorze ścieżki, EuroScope utworzy także folder w Dokumentach, w którym będzie zapisywane większość z naszych ustawień i preferencji.

Po przeprowadzeniu pomyślnej instalacji musimy przejść do folderu, który wybraliśmy podczas instalacji, tam też będzie znajdowała się nasza aplikacja. Polecam od razu zrobić skrót na pulpicie.

Pierwsze uruchomienie

Po pierwszym uruchomieniu pierwszą rzeczą, o jaką poprosi nas EuroScope, to wybranie ścieżki profilu (pliku .prf). My jeszcze takiego nie mamy, więc musimy stworzyć nowy: wpisujemy nazwę nowego profilu tworząc nowy plik i przechodzimy dalej.

W profilu będą zapisywane między innymi dane o naszej ostatniej sesji (callsign, informacje), czy o ścieżkach do plików z innymi ustawieniami.

Jeśli wszystko dobrze poszło, to po chwili powinien nam się ukazać widok podobny do tego, jak na obrazku.

Z początku może to wyglądać nieco skomplikowanie, ale zaraz przejdziemy do konkretnych elementów. Jak widać, nie mamy jeszcze wyświetlanych żadnych lotnisk ani granic, więc następną rzeczą, jaką będziemy musieli zrobić, będzie wgranie i konfiguracja sektora.

Wgrywanie sektora

Teraz musimy pobrać i skonfigurować sektor – czyli wyświetlany obszar, np. konkretny vFIR lub ich zbiór. Są na to dwa sposoby, ja opiszę ten (według mnie) prostszy.

Aktualny sektor dla vFIR EPWW zawsze znajdziemy na stronie Polish VACC w zakładce Files -> Sectors for ASRC/VRC/Euroscope -> FIR Warszawa.

Po pobraniu rozpakowujemy archiwum, najlepiej do folderu o takiej samej nazwie i (co nie jest konieczne, ale moim zdaniem pozwala utrzymać porządek) przenosimy folder do folderu EuroScope w Dokumentach.

Wracamy do programu, z górnego paska rozwijamy listę pod przyciskiem OPEN SCT, następnie Load Sector File i wybieramy plik .sct znajdujący się w folderze naszego sektora.

Na tym etapie możemy już się połączyć z siecią na pozycji OBS (obserwatora).

Łączenie się z siecią

Naciskamy przycisk CONNECT w lewym górnym rogu i ukazuje nam się takie okno gdzie:


Okno „ poziome” z wersji beta ES v.3.2.1.24 – najnowsza wersja stabilna ma okno „pionowe”, ale funkcje są identyczne.

Callsign – to nasza nazwa wyświetlana, na pozycji OBS należy używać callsignu XX_OBS, gdzie XX to nasze inicjały,

Real name – nasze imię i nazwisko,

Certificate – to nic innego jak nasz VATSIM PID,

Password – hasło do naszego konta VATSIM,

Logoff time i INFO line nie są polami potrzebnymi na pozycji OBS,

Facility – wybieramy Observer z listy rozwijanej,

Rating – nasz rating w sieci VATSIM, wybieramy nasz rating, gdy nie jesteś kontrolerem, wybierasz Observer,

Server – to samo co w klientach VATSIM, wybieramy serwer VATSIM wg naszych preferencji i położenia,

Range – suwak „zasięgu” widoczności w milach morskich (nm), ok. 100-200 będzie dobrą wartością, ale nie więcej niż 300.

Naciskamy „Connect” i jeśli nie wystąpi żaden błąd, to zostaniemy połączeni z Siecią. Możemy już podglądać poczynania Pilotów i Kontrolerów, ale jeszcze nic nie usłyszymy.

Konfiguracja klienta Audio for VATSIM oraz podsłuchiwanie transmisji na częstotliwości

Euroscope umożliwia nam podglądanie tego, co dzieje się na wirtualnym niebie, jednak po najnowszych aktualizacjach i wprowadzeniu Audio for VATSIM sam nie pozwala już na odbieranie i nadawanie transmisji radiowych, do tego potrzebować będziemy osobnego programu.

Musimy więc pobrać klienta AFV, warto również pobrać plugin, który da nam pewność poprawnego wyświetlania się transmisji tekstowych.

Po pobraniu i zainstalowaniu programu, możemy przystąpić do jego konfiguracji.


Wchodzimy więc w ustawienia i wypełniamy konieczne do prowadzenia nasłuchu pola:

VATSIM CID – nasz VATSIM PID (CID)

VATSIM Password – hasło do konta VATSIM,

Microphone device – wybór „wejścia” dźwięku,
Output device – wybór „wyjścia” dźwięku.

Opcja „Disable Realistic ATC Audio Effects” pozwoli „oczyścić” dźwięk z symulowanych szumów i zakłóceń, co zdecydowania zmniejsza realizm.

Zapisujemy i akceptujemy ustawienia.

 

 

Teraz możemy przejść do instalacji wtyczki do Euroscope, naciskamy OTHER SET na górnym pasku w Euroscope i wchodzimy w okno Plug-ins.

Następnie naciskamy Load i wybieramy uprzednio pobraną wtyczkę (AfvEuroScopeBridge.dll), wtyczka wraz nazwą i paroma i nnymi informacjami powinna się pojawić w oknie – będzie to znak, że została ona załadowana.

Teraz wybieramy wtyczkę z listy na samym górze (Audio for Vatsim EuroScope Bridge), następnie w oknie Forbidden to draw on types wybieramy Standard ES radar screen i naciskamy, symbol z dwoma strzałkami w lewo. Tekst powinien przenieść się do okna z lewej strony. Teraz możemy zamknąć okno ekonfiguracji wtyczek i jesteśmy gotowi do nasłuchiwania.

Łączymy się więc z siecią w Euroscope, następnie uruchamiamy klienta Audio for VATSIM (polecam uruchamiać za każdym razem jako administrator) i naciskamy przycisk Connect. Powinien ukazać się nam taki widok:

Aby wybrać częstotliwość, której chcemy nasłuchiwać naciskamy przycisk „+” z lewej strony, co spowoduje otwarcie okna tekstowego, tam musimy wpisać odpowiedni desygnator pozycji, np. EPWA_TWR. Następnie akceptujemy i pozycja dodaje się do naszej listy.

Dodanie pozycji do listy udostępnia nam przy niej trzy przyciski:
TX – po zaznaczeniu będziemy mieli możliwość nadawania na częstotliwości (transmitting),
RX – po zaznaczeniu będziemy odbierać transmisje nadawane na częstotliwości (receiving),
XC – tzw. cross-coupling, poza pozycjami ściśle kontrolerskimi (zazwyczaj od APP wzwyż), praktycznie bezużyteczny, toteż nie będę zagłębiał się w opisy jego funkcji.

Sekcja po prawej stronie programu (Additional Airport Transceivers) służy do ręcznego dodawania odbiorników/nadajników do odpowiednich stacji – w vFIR EPWW jest bezużyteczna, ponieważ wszystkie stacje mają wcześniej zdefiniowane odpowiednie stacje nadawczo-odbiorcze.

W prawym górnym rogu oznaczenia TX oraz RX będą odpowiednio się podświetlać zależnie od tego, czy nadajemy lub odbieramy transmisje na częstotliwości. Są tam także umiejscowione wskaźniki pokazujące ostatnio odbieraną częstotliwość (możemy równocześnie nadawać/odbierać transmisje z wielu częstotliwości) oraz ostatni odbierany callsign.

Omówienie głównych ustawień

Większość ustawień znajdziemy w górnym, głównym pasku, nim też zajmiemy się na początku. Po przytrzymaniu kursora na danym klawiszu, ukaże się nam jego nazwa. I tak:

MENU – tutaj możemy zmienić, co chcemy, a czego nie chcemy na głównym pasku, polecam zostawić wszystko,

CONNECT (lub callsign i rating) – otwiera główne okno do łączenia się z siecią, w miejscu trzech znaków zapytania wyświetlać się będzie nazwa pozycji, na której jesteśmy zalogowani, na razie zostawmy – wrócimy później,

Ikona słuchawek – otwiera okno do konfiguracji dźwięku i częstotliwości, w dobie AFV używane w większości przez kontrolerów,

Częstotliwość w formacie „xxx.xxx” – tu pokaże nam się częstotliwość, na której nadajemy, na OBS bezużyteczne, ważne dla kontrolerów,

Pojedyncza litera, np. „A” oraz częstotliwość w formacie xxx.xxx – po lewej identyfikator ATIS, po prawej częstotliwość jego nadawania, jw.,

„OPEN SCT” – pod przyciskiem znajdziemy listę zawierającą główne ustawienia dot. sektora i plików ASR (plik ASR to plik, w którym możemy zapisać nasze ustawienia dotyczące wyświetlania, zapisują się tam m.in. wszystkie nasze ustawienia z okna „Display settings”,

Pole tekstowe z nazwą pliku ASR – obecnie używany plik ASR, po naciśnięciu otworzy się lista z ostatnio używanymi plikami ASR

Zegar w formacie HH:MM – zegar, podawany czas jest czasem ZULU,

„OTHER SET” – to tutaj znajdziemy ustawienia większość ustawień dotyczących funkcjonalności i “symbologii”,

„QUICK SET” – ustawienia dotyczące wyświetlania list i kilka ustawień pobocznych,

Ikona pasa startowego – po naciśnięciu otwiera nam się okno dotyczące wyboru i ustawień pasów na konkretnych lotniskach, podstawowo na pozycji OBS wybór pasów aktywnych nie jest ważny,

Ikona, kwadrat i dwie linie – przełącznik wyświetlania tzw. leader lines przy TAG-ach statków powietrznych,

Cyfra oraz „NM” lub „MIN” – po lewej – LPM i PPM zmniejszamy lub zwiększamy długość “leader line”, po prawej – przełącznik pozwalający wyskalowanie długośći “leader line” – w milach lub w minutach,

Ikona, kwadrat oraz cztery punkty – przełącznik wyświetlania “kropek” pokazujących poprzednie położenie SP,

STBY” – przycisk pozwalający włączyć/wyłączyć wyświetlanie SP z transponderem w trybie STBY,

Liczba, np. 080 – naciskając na liczbę możemy zmniejszyć/zwiększyć obecny Transition Level, w trybie OBS bezużyteczne,

„Lejek” oraz napis „GND-UNL” (lub dwie liczby w formacie „xxx-xxx”) – naciśnięcie przycisku z “lejkiem” i napisem FL otwiera okno pozwalające przełączyć wyświetlanie m.in przestrzeni powietrznych, elementów lotnisk i struktur naziemnych.

Na tym etapie można już korzystać z podstawowych funkcji Euroscope, ale TAG (znacznik – zbiór informacji przy pozycji radarowej statku powietrznego) zawiera bardzo dużo informacji, niekoniecznie zrozumiałych i w tym momencie koniecznych. Możemy jednak to znacznie uprościć poprzez zmianę trybu wyświetlania (symulacji) nie zagłębiając się w zmianę ustawień TAG-ów, bardziej zaawansowanych ustawień wyświetlania oraz symbologii.

Easy Ground

Easy Ground, to, jak nazwa wskazuje jeden z najprostszych trybów wyświetlania, możemy go włączyć wchodząc w ustawienia wyświetlania (Display settings) i wybierając Easy Ground w rozwijanej liście „Simulation mode”.

Przy domyślnej rodzinie TAGów (TAG to zbiór informacji wyświetlanych przy statku powietrznym), czyli Matias(built in), po wybraniu tego typu każdy pilot/statek powietrzny zalogowany do sieci VATSIM będzie wyświetlał się po prostu z sylwetką samolotu, a sam TAG zostanie zminimalizowany jedynie do callsignu oraz typu statku powietrznego.

Tryb Easy Ground pozwala w prosty sposób śledzić ruch odbywający się na płycie danego lotniska, a więc na stanowiskach postojowych, drogach kołowania i pasach startowych. Choć za jego pomocą można też śledzić ruch odbywający się w powietrzu, nie pozwoli on nam jednak na szybkie dotarcie do bardziej szczegółowych informacji – o tym w następnych częściach poradnika.

Podziękowania dla anolis za poprawki.

Część druga.


Dodatek redakcyjny

Jest to zaktualizowana wersja artykułu umieszczonego w czwartym numerze Magazynu Wirtualnych Pilotów Take-Off!. Autor tekstu uwzględnił zmiany związane z wprowadzeniem silnika Audio for VATSIM oraz zmiany na stronach Polish VACC. Poniżej dodatkowa konfiguracja widoku wieży X-Plane 11 w połączeniu z EuroScope - w ten sam sposób można wykorzystać program xPilot zamiast prezentowanego w filmie XSquawkBoxa.

Skomentuj